Läckagesökning – Projektledning – Reparation/Åtgärder

Att hitta läckage är som att hitta pengar!

Tryckluft är energi. Läckande ledningar, slang och kopplingar är källor till energiförluster. Det som i mångas ögon betraktas som väldigt små hål, ger upphov till väsentligt större energi förluster än vad man tror. Här är en liten fingervisning:

Luftläckage*Ø 1 mmØ 2 mmØ  3 mm
Per minut73.8 liter297 liter668 liter
Per timma4.4 kbm17.8 kbm40.02 kbm
Per dygn105.6 kbm427.3 kbm962 kbm
Kostnad vid 25 öre/kbm9636 Kr38982 Kr87783 Kr
Kostnad vid 20 öre/kbm7708 Kr31186 Kr70226 Kr
Kostnad vid 15 öre/kbm5781 Kr23389 Kr53670 Kr

* Beräknat på 7 bars tryck, 24 timmar 365 dagar

Att finna och åtgärda läckage är därflr precis som rubriken säger, som att hitta pengar. Man behöver inte finna många läckagepunkter för att det skall vara värt insatsen. Det finns knappast något tryckluftssystem som inte läcker i någon grad.

Problemet är många gånger att hitta lackagen, och få tid till att göra det. En vanlig uppfattning är att man kommer långt med att enbart lyssna efter läckage när produktionen ej är igång. Men som de flesta vet så är det inte alltid de stora hålen som hörs, eftersom det beror på hur luften passerar hålets kanter som avgör ljudnivån. Man kan likna det vid att vissla eller att blåsa! Därför arbetar vi på W&S LeakLess AB med ultraljudsinstrument, med en patenterad teknik som filtrerar bort bakgrundsljud och urskiljer det från de ljud som läckage avger. Därför kan vi utföra läckagesökningar även i svår och bullrig miljö och helst under produktionstid.

 

Här hittar man läckage

Hitta läckage
Det finns en mängd läckagepunkter i en anläggning.
Man hittar läckage i princip alla trycksatta ledningar och detlajer,
t.o.m i stamledningar. Ålder på anläggningen, tryckluftskvalitén,
generell skötsel, påverkar naturligtvis. Följande detaljer är några
av de punkter där läckage ofta hittas.

Läckage är även en miljöfråga

Miljöfråga
Genom att minska läckage och tryckluftsförbrukning gör du en större insats för miljön än vad du kanske tror. Närmare 10% av ett lands elförbrukning går till produktion av tryckluft. I Europa är den beräknade förbrukningen för tryckluft mer än 80 TwH vilket är mer än Sveriges samlade kärnkraftsproduktion. Eftersom det finns betydande möjligheter till energibesparingar i alla tryckluftsystem inför allt fler länder och företag program för att klara målsättningarna i Kyotoavtalet och ISO 14000.

Hemsida utvecklad av Trinax AB