En säkerhetsnivå som ger säkrare slanghantering.

Assembly Reel

Vi är stolta over att introducera vår nya och patenterade slangupprullare som vi kallar  Assembly Reel, Utvecklad för att möta de specifika krav och säkerhets föreskrifter som finns inom den moderna tillverknings indstrin.

Assembly Reel är ett motor-drivet system. Eftersom den ej har någon fjäder , så är kraften för att dra ut slangen manuellt väldigt liten och konstant , bortsett från slangens vikt och längd.Detta innebär att användaren kan dra ut slangen utan någon större ansträngning , och utan att behöva leta efter någon spärrfunktion. Men det mest väsentliga är att det inte finns någon risk för att slangen skall skena iväg  I hög hastighet om spärrfunktionen skulle fallera , eller om användaren skulle tappa slangen när den ej är i spärrat läge.Med andra ord, med Assembly Reel har de flesta nackdelarna  med traditionella fjäder-drivna slangupprullarna konstruerats bort.

Läs mer

Hemsida utvecklad av Trinax AB