Skillnaden på fjäderdriva slangupprullare & Reelsafe

Returkraft

Fjäderkraft

Konventionella slangrupprullare har en progressiv fjäderkraft. Lång  slang blir då tyngre & tyngre att dra ut . efter 20- 25 meter blir kraften ofta uppemot 20- 28 kg i returkraft. Det kan innebära att du arbetar med slangupprullare med fjäderkraft som kan riskera belastningsskador.

ReelSafe

ReelSafe fungerar utan fjäder. Du drar ut slangen utan motstånd , bortsett från slangens tyngd , oavsett längd. Utan returkraften behöver du inte spärra trumman. Dra ut så mycket slang som du behöver, inte en meter till , och börja sedan använda den. Om du köper till knappstyrning eller fjärrstyrning så går det att få motorhjälp även  när du drar ut slangen.

pil

Fjäderkraft

Tappar du slangen när den ej är spärrad, drar fjädern i trumman upp slangen i  hög fart. Slangen kan komma okontrollerat farande, snärtande och  i vissa fall med ett verktyg i slagändan.Personal , maskiner annan utrustning kan vara i farosonen för små eller i värsta fall  stora skador.

ReelSafe

ReelSafe har istället för fjäder en liten men kraftfull motor som gör det lätt att få upp slangen på rullen igen. Fjädermotstånd och spärrlägen är inte något som du behöver tänka på.Genom att trycka eller vrida på en knapp så rullas slangen kontrollerat upp på rullen.Om du vill kontrollera både in-& ut- rullning av slangen köper du bara till en fjärrstyrning .

rkors

Fjäderkraft

Det kan vara mycket stora krafter i en uppspänd fjäder.En uppspänd fjäder innebär säkerhetsrisk vid service eller underhållsarbete på upprullaren.Släpper man inte fjäderkraften eller spärrar trumman är det lätt att den frigörs och börjar rotera i  hög fart vilket kan medföra  risk för person- eller maskin-skador.

ReelSafe

Service är enklare och säkrare att utföra på ReelSafe eftersom det inte finns någon fjäder.T.ex att byta slang görs utan att först släppa på fjäderkraften eller spärra trumman.Detta sparar både tid och är ett säkrare sätt att serva slangupprullaren.

Hemsida utvecklad av Trinax AB