Läckagesökning – Projektledning – Reparation/Åtgärder

Om Leakless

Sedan 1989 har vi hjälpt industriföretag med att få upp ögonen på vad läckande komprimerad luft kostar , och från 1999 även hjälpt till att finna läckagen. Eftersom detta var en uppskattad tjänst som Winkler & Sundberg AB utförde växte den sig allt starkare och blev kallad LeekSeek för att ge detta ett  varumärke inom W&S - Winkler & Sundberg AB , som fortsatt även arbetade aktivt med  industriell slanghantering med bl.a. slangupprullare för all typ av slang

Mellan åren 2005 till 2008 blev det delade meningar inom företaget och det blev ett antal nya företag  med i stora drag samma affärsidé för luftläckage. Det var bra för utvecklingen , synsättet och framför allt för att information och tillgänglighet av läckagetekniker blev mycket bättre för våra kunder. Vi fick dock  byta namn på tjänsten till LeakLess® , vilket är precis det vi önskar att våra kunders trycklufts nät  succesivt blir , med vår hjälp. 

För att tillgodose  informationsbehovet som krävs för att hantera läckagesökningar och framför allt reparationsprocessen så har vi utvecklat en databas där varje enskild kund har sina uppgifter i ett system , LeakLess®. Vi har utgått ifrån att det skall vara enkelt att använda även om man inte använder sig av det varje dag , vilket våra kunder har uppskattat. Ring oss gärna , så berättar vi mer , systemet finns även för er som vill göra läckagesökningarna själva !

Om ett företag skall lyckas med ett åtgärdsprogram för att minska tryckluftsförbrukningen är det en förutsättning att alla som kommer i kontakt med tryckluft , antingen som användare , ansvarig , konstruktör eller underhåll förstår de faktorer som styr tryckluftens kostnader. Alla bör i någon grad vara delaktiga i arbetet och förstå att en reduktion av tryckluftsförbrukningen inte bara är en fråga om väsentliga kostnader för företaget , utan även en fråga om produktivitet , driftsäkerhet , kvalitet , miljö , arbetsmiljö och säkerhet.

Hemsida utvecklad av Trinax AB