Industriell slang & luft hantering

Om W&S Leakless

Joakim Sundberg började redan 1982 med att bilda ett handelsbolag tillsammans med en bekant.Bolaget fick namnet Winkler & Sundberg Marketing Assistence HB.Det gjordes en resa till Australien  för att försöka få någon form av handelsutbyte mellan Australien och Europa         (i första hand Sverige). 

Väl tillbaka i Sverige kom det diverse förslag på varor & tjänster som de önskade att vi skulle marknadsföra i Sverige/Europa , men få var av intresse för oss. En produkt som vi båda fann ett visst intresse i , var slangupprullare för luft, vatten samt syrgas/acetylen som senare blev benämnd Flexorullen. 

Vi insåg snart att detta var ett alldeles för smalt program av slangupprullare för att tillfredsställa industrins krav och återförsäljarnas önskemål . 1984/85 fann vi en tillverkare i Tyskland , Braunwarth  & Co Apparatebau GmbH  som hade det vi var ute efter , och även en bra inställning till att utveckla fler modeller samt göra specialupprullare i små serier. 1989  bildades ett aktiebolag med namnet Winkler & Sundberg Marketing AB , vilket senare blev Winkler & Sundberg AB. 

De flesta av våra kunder var fortsatt nöjda med sortiment & kvalitet , men på vissa arbetsplatser blev ej slangupprullaren lösningen på att få slangfria golv , slangen rullades ut på morgonen och in på kvällen eftersom fjäderkraften var för tung , varpå slangen låg på golvet under arbetstid ändå. Vi började därför att tillsammans med vår tyska leverantör ta fram både konstantfjädrar och motordrivna slangupprullare. De motordrivna var med en slirkoppling samt ett kretskort som gjorde att rullen fungerade som en fjäderdriven rulle , fast utan progressiv utveckling på kraften . Prisnivån blev dock för hög vid liten volym , så  försäljningen blev ej någon framgång.

Under 1992 kom vi i kontakt med Utvecklingsfonden som hjälpte oss att ta fram två storlekar av en motoriserad slangupprullare tillsammans med Stålvall & Larsson AB. Dessa upprullare togs fram under 1993 och tillverkades i Danmark fram till milleniumskiftet , då tillverkningen flyttades till Sverige igen.Denna typ av slangupprullare ligger idag under varumärkena ReelSafe  alternativt   ReelSafe® - OneHand.                                

Under 1993  togs även ett för oss nytt sortiment in  , från Reelcraft Industries i USA . De har en bra bredd på slangupprullare för de flesta industrier. Allt från manuella till motoriserade rullar för slanglängder & dimensioner som ofta saknas hos de flesta tillverkare. Idag har vi även Hannay Reels i vårt program för att ytterligare  bredda vårt program till industrin. 

För att motivera våra kunder till att investera i kvalitativa upprullare som i vissa fall kostar något mer i inköp , började vi under 1990-talet att informera om tiden för att hantera slang och kostnaden  för tryckluften. Där ett millimeter stort hål på en slang som ligger på golvet kan utgöra en kostnad som då uppgick till en ny slangupprullare. Tryckluftskostnaden samt diskussionerna om trycklufts läckage vidareutvecklades till att bli en tjänsterelaterad del av verksamheten.

Under 1999 införskaffades ett ultraljudsinstrument som valts ut efter ett idogt jämförande. I början var det något svårare att förmedla att tryckluft har en kostnad , och framför allt att  bestämma vilken kostnad man beräknar den på. Mer om detta går att läsa under Läckagesökning. Denna del av W&S -Winkler & Sundberg AB kallade vi Leekseek fram till 2008 . Efter att kompanjonskapet ej längre fungerade blev vi tvungna att byta namn på läckagesökningsdelen till LeakLess®  eftersom den tidigare kompanjonen givit namnet till vår Leekseek partner i Holland. I och med detta , fick vi inom ett år två nya kolleger i branschen som hade samma kundregister. Detta blev  förvirrande för våra kunder.

På grund utav ovanstående samt en ordentlig dipp  i konjunkturen 2008/2009 kom bolaget på obestånd. I början på 2011 startade Joakim Sundberg upp ett nytt bolag  med vårt nuvarande namn W&S LeakLess AB.

Vi har i W&S LeakLess AB läckagesökning och slangupprullare som våra två huvudgrenar inom industriell luft-&slang-hantering. Inom slangupprullare kan vi nog påstå att vi har ett av branschens bredaste sortiment och kunnande. Databasen LeakLess®  har historik från 1999  eftersom vi hade sparat alla projekt när vi blev av med vår tidigare databas.

Utvecklingen går stadigt framåt och vi har nu även de nya OneHand®  spolmunstycke/luftmunstycke som sparar pengar både i energi och livslängd . Nya applikationer på våra ReelSafe®  produkter gör att vi aldrig står still . Vi har även tagit in Slangbrottsventiler samt rörsystemet  Transair® från Parker som ger oss möjlighet att ge våra kunder ytterligare besparingar samt säkrare slanghantering.     

Hemsida utvecklad av Trinax AB