Tekniken gör säkerheten

Slangupprullarna ReelSafe-OneHand uppfyller hälso- och säkerhetskraven i maskindirektiven. Olycksrisker som  förknippas med fjäderdrivna slangupprullare är eliminerade genom motordrift samt  säkrare konstruktion.Vilket innebär att ReelSafe-OneHand uppfyller gällande och framtida krav på säkerhet. Operatören får en slangupprullare som är lättare att arbeta med samtidigt som han/hon inte utsätts för nödiga risker.

Om en  slangupprullare skall användas , så skall den vara lättanvänd.En stor del av idèn med slangupprullare är att få bort slangen från golvet, vilket man får om slangupprullaren används rätt.För att göra slanghanteringen effektivare har vi tagit fram  en del tekniska lösningar , vilka vi visar här nedan , tillsammans med en kort beskrivning på vad som gör ReelSafe-OneHand enklare & säkrare att arbeta med.

 


Spärrsystemet

Stanna , och dra inte ut mer slang  än vad du behöver.Du behöver inte leta efter ett spärrläge , utan elektroniken ser till att trumman stannar i det läge som du önskar när inte givaren får några impulser längre.Svårare än så är det inte!

 

krets

Styrenheten har kontrollen

ReelSafe-OneHand har en styrenhet som styr motorn,med hjälp av en induktiv givare som får impulser för bl.a. start & stopp. Fjärrstyrning , knappstyrning eller koppla in magnetvenil , allt går via styrenheten.

 

Elmotor

 24 volts motor

Liten men stark motor som ger en lugn och säker inrullning , samtidigt som den går i lagom fart vid utrullning  om  du kopplar på en fjärr-eller knappstyrning som ger  dig  motorhjälp i bägge riktningarna.

 

krets

Kapslad styrenhet

På de rostfria ReelSafe-OneHand är det standard med inkapslad styrenhet för att ge ökat skydd i våta miljöer.Det går givetvis att köpa till även på de lackerade.

Knappkontroll in/utDu kan styra både in - & ut- rullning av slangen med ett  tryck på knappen om du köper med den funktionen på den kapslade styrenheten. Om du  vill placera upprullaren i taket , så är detta en perfekt lösning.Det går även att köpa till i  efterhand.

 

fjärr

Fjärrstyrning

Media av & på , slang in/ut  m.m. Det mesta går att programmera in i styrenheten så att du lätt kan styra detta med en fjärrkontroll. Det är enklast att få med det från början , men går självklart att köpa till i efterhand.

 


Rostfri slir-/friktions-koppling

Slirkopplingen är den som får ner kraften när du vill få ut slangen & motorn "drar" in.Slirkopplingens kraft ställer du in efter att allt är installerat , så att du får det utrullningsmotstånd som passar hos er. Rätt inställning sparar både motor och operatör!

 

Bult

Svivel & axel  i rostfritt

För att undvika rost & läckage använderr vi oss av axlar & svivlar i rostfritt material.På ReelSafe-OneHand för högtryck är dock svivlarna kemförnicklade med rostfri axel.Även detta betyder en driftsäkrare upprullare.

 

Hemsida utvecklad av Trinax AB