Slangbrottsventil - skydd för personal, maskiner och utrustning

Slangbrottsventiler , svivlar m.m.

Skydda dina mest värdefulla tillgångar:
dina medarbetare och din utrustning!

AirGuard ger ett effektivt men enkelt skydd vid slangbtott. Luftförsörjningen stängs omedelbart av om luftflödet överstiger ett visst värde. Detta värde är fabriksinställt för normal luftåtgång vid arbete med luftverktyg.

Om förbrukningen skulle överskrida det inställda värdet, t. ex om luftledningen går av, stänger den inbyggda kolven automatiskt av stamledningen. Ett inre avluftningshål medger ett visst luftflöde. Tack vare ledningstrycket kan AirGuard återställas automatiskt när stamledningen repareras.

Läs mer

Hemsida utvecklad av Trinax AB