En säkerhetsnivå som ger säkrare slanghantering.

Slangupprullare - ReelSafe


ReelSafe  en säker slangupprullare

Fler &  fler företag upptäcker att en rationellare slanghantering  betyder mycket mer än ökad säkerhet.T.o.m. städningen går lättare när slangen kommer bort från golvet , dessutom det självklara , att slangen är smidigare att hantera och gör så att arbetet går snabbare. Slangen håller även längre och läcker mindre, så klart.Det ser helt enkelt bättre ut på arbetsplatsen , då slangen inte ligger i vägen och hindrar pallyftare och truckar som skall fram.Slangarna blir då inte heller överkörda och skadas.

Ni väljer den slangupprullaren som passar er arbetssituation. I vårt sortiment finns det enkla manuella slangupprullare unika ReelSafe som vi tycker är de säkraste och mest användarvänliga slangupprullare som finns , eller kanske en specialtillverkad just för er..

Förr i tiden hade man bara fjäderdrivna slangupprullare att välja på med samma princip som en rullgardin.Har du släppt en utdragen rullgardin någon gång så kan du förstå vilka säkerhetsproblem som kan uppstå om man inte hanterar dem rätt. Nu på 2000-talet  kan du välja säkrare och mer användarvänlig teknik. ReelSafe är en serie slangupprullare utan rullgardinens egenskaper. Slangen är lätt att dra ut, behöver inte spärras och den far inte tillbaka som ett spjut om man tappar den. Det kan vara en av anledningarna till att företag som Volvo, Astra, SSAB, VME, Arla m.fl. byter ut sina traditionella slangupprullare till ReelSafe.


Arbetsmiljö , tid och säkerhet är faktorer som spelar roll i valet av slangupprullare.Om du vill ha mer  information eller hjälp om vilka slangupprullare som är mest lämpligt för ert företag , så kontakta oss gärna per telefon eller e-mail.

ReelSafe - slangupprullare även för den tyngre industrin

Ett beslut som fattas av säkerhetsskäl och att förbättra arbetsmiljön , är just vad många större företag gör  när de beslutar om att investera i ReelSafe slangupprullare. De ekonomiska fördelarna för investeringen tycker andra företag är de största fördelarna.

Att förhindra slang- och snubbel-olyckor  är inte allt man får genom att få bort slangarna från golven. Det är i hög grad även en ekonomisk fråga  att få en rationell och genomtänkt slanghantering  , vilket allt fler företag kommer till insikt av.

Mindre läckage och längre livslängd på slangen.Effektivare och smidigare slanghantering gör att man uppnår betydande tidsbesparingar i de allra flesta fall.Tilltrasslad och smutsig slang är ett minne blott , och även om slangen är både tung & väldigt lång så kan man få den upprullad på några sekunder.Att slangen alltid är lättåtkomlig, snyggt förvarad  samtidigt som den är ur vägen , gör att investeringen känns rätt från början.

Hemsida utvecklad av Trinax AB