En säkerhetsnivå som ger säkrare slanghantering.

Tillbehör

 

skåp

Elektrisk styrenhet/transformator

 Slangupprullarna med elektrisk  12 eller 24 volts motor , levereras komplett med en styrenhet/transformator  som du kopplar direkt till 230 volt uttaget . 

 

fjärrstyr

Fjärrstyrning

Fjärrstyra slangupprullare blir allt vanligare av  både praktiska och säkerhetsmässiga skäl.Fjärrstyrningen gör hanteringen av alla slanglängder och dimensioner mycket enklare eftersom man kan kontrollera både in- och utrullning med en liten handsändare .Det blir även möjligt att placera slangupprullarna t.ex. i taket ovanför arbetsplatsen eller där den är minst ivägen men ändå lättast att komma åt. Magnetventil kan även kopplas ihop med fjärrstyrning , så att man lätt kan stänga av och sätta på media.Detta är även en säkerhetsfaktor om t.ex. slangen går av när man använder hetvatten eller dylikt 

 

 

styrenhet

Styrenhet till ReelSafe med luftmotor

ReelSafe  med luftmotor levereras  med en styrenhet. Den består av en filter/regulator, smörjenhet och joystick samt anslutningsslang. Moment och varvtal regleras med hjälp av regulatorn. Joysticken används för inrullning av slangen. Styrenheten  ansluts  till befintligt tryckluftsnät med anslutningsslangen.

 

 

styrenhet        FS-4 - ett brett utbud av lättanvända radiostyrningar

 Läs mer

    Funktionaliteten är lika varierad och mångsidig som våra kunders behov.Dessa används för                    mångt mycket mer än till våra eldriva slangupprullare , där du på ett enkelt vis rullar ut & in                      slangen på trumman , samtidigt som du med hjälp av en magnetventil  sätter på och stänger av                                                             tillförseln av t.ex. vattnet till slangupprullaren. 

Hemsida utvecklad av Trinax AB