Ett säkert sortiment av slangupprullare

7 anledningar till varför ert företag kan vara i behov av fler slangupprullare!

 

Minskat luftläckage

Färre luftläckage

Läckande slang och kopplingar orsakar onödiga energiförluster och i vissa fall även tryckfall. Slang och kopplingar som hanteras med slangupprullare släpas och kastas inte på golven om de används rätt , och  håller då  längre och läcker mindre.Med slangupprullare blir det oftast väsentliga förbättringar och kostnadsbesparingar i slanghanteringen.

Minskat luftläckage

Mindre slangslitage

Slang som ligger på ett industrigolv är oftast utsatt för slitage. Det händer att man kör över , släpar ,sparkar   och trampar på den.Slang som hanteras med en upprullare håller minst 4-5 ggr längre om den används rätt.

Minskat luftläckage

Färre olyckor

Olycksrisken ökar betydligt när slang ligger på golvet. Det sägs att någon snubblar så pass illa att det leder till sjukskrivning                            var tredje dag  på grund av att slang ligger på ”fel” plats.Inte bara risken för snubbelolyckor minskar när man använder                                      slangupprullare,läckageskador på grund utav slangbrott minskar också.

Minskat luftläckage

Tidsbsparing

Att reda ut slanghärvor tar ofta mycket onödig tid. Det tar betydligt mycket mer tid än vad  man brukar räkna med att rulla upp slang för hand , byta slang ,hitta rätt slang eller rengöra slangar. Med slangupprullare som hjälpmedel så finns det mycket tid att spara , och slanghanteringen blir avsevärt mycket trevligare.

Minskat luftläckage

Ökad effektivitet

Ökad effektivitet är en annan god "bieffekt" av  rationell slanghantering.När slangen inte ligger i vägen på golvet eller hindrande i vägen runt maskiner och arbetsplatser,utan på slangupprullare  där man vill ha den och i den längd man behöver. Då är den smidigare att arbeta med ( inget "ormbo") och dessutom oftast även renare.

Minskat luftläckage

Slang i skensystem

Slang upphängt i skensystem är bra slanghanteringslösningar på rörliga arbetsplatser och stora ytor.Att kombinera detta med slangupprullare är i vissa fall något  som förenklar arbetet på ett säkert,effektivt  och ergonomiskt sätt.

Minskat luftläckage

Specialupprullare

Kundanpassade slangupprullare tar vi gärna fram. För tex extra  höga tryck, långa & grova slangar, specialmått, motordrivna, knapp och/eller fjärrstyrda, vakuum, hydraulik m m.De flesta slangar går att rulla upp. Vi kan säkert finna en lösning även för era slanghanteringsproblem.

Hur och var hittar jag rätt slangupprullare?

Hemsida utvecklad av Trinax AB